bild
Serie

Landtränteriets balansextrakt och förslagsräkningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien innehåller Landtränteriets räkenskaper av varierande inne- håll för perioden 1737-1851 såsom assignationer, balansextrakt, specialräkningar, halvårs-, månads-, och halvmånadsförslag.
Serien i arkivkartong. Vol. 1a-6 lev. ????.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1a1737Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Landtränteriets månads- förslag över ordinarie och extra- ordinarie medel. Med kassainven- tarium. Volymen i arkivkartong. 
1b1738Landtränteriets månadsförslag över ordinarie och extraordinarie
medel. Med kassainventarium. Volymen i arkivkartong.
 
21782 – 1804Fuktskadad. Förvaras i rum 316.
Innehåller specialräkningar för perioden juli 1782-nov 1783; assignationer juli 1782-aug år
1784 samt 1784 års halvårsför-
slag. Elva häften i arkiv- kartong.
 
31804 – 1810Halvårsförslag. Fjorton häften i arkivkartong. 
41811 – 1819Halvårsförslag. Arton häften i arkivkartong. 
51820 – 1825Halvårsförslag. Tolv häften i arkivkartong. 
- [K0001]1826 – 1838Saknas. 
61839 – 1851Innehåller Landtränteriets: månadsvisa balansextrakt för perioden juli 1804 t o m dec 1804; förslag över restantier för åren 1811-1816; Rekvisitionsför- slag för åren 1819-1823; den summariska räkningen över de till Statskontoret hörande medel för år 1819; halvmånadsrapporter för åren 1839-1851. Häften och lösa blad i arkivkartong.

Serien upphör.