Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok


Serien i arkivbox.

Fr o m 1968 bevaras endast handlingar rör. erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, anmälan om gemensam vårdnad, handlingar upprättade i utlandet samt arvsrättsförklaringar. Dessa handlingar förvaras fr o m 1968 i serie H VII. Övriga bilagor är gallringsbara med 20 års frist.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11893 – 1962