Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till födelse- och dopbok


Serien inbunden.

Anm.: i denna serie har även placerats handlingar rör. erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar ur serie H I. Dessa handlingar förvaras fr o m 1968 i serie H VII. Övriga bilagor är gallringsbara med 20 års frist.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11897 – 1967