Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)


Serien i arkivbox.

Fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor, med undantag av de under H VII upptagna handlingarna, gallringsbara med 20 års frist jml Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.

Serien upphörd 1991-06-30.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11983 – 1991