För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrklig mark, boställe m.m.


Serien i arkivbox.

Serien avslutad. Fortsätter i pastoratet serie F I.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11065/O I a/11846 – 1894 
11895 – 1953Innehåller handlingar angående:
Ekonomisk besiktning, av- och tillträdessyn av prästbostället 1895-1932,
skogen 1898-1929,
försäkringsbrev 1900-1952,
nyodling på prästbostället 1902-1913,
reparation av prästgården i Hällesjö med 2 st ritningar 1906-1931,
förslag till sockenstuga med 4 st ritningar 1912-1921,
åtkomsthandlingar gällande kyrkplatsen 1913-1932,
ägobyte mellan samfälligheter 1913,
ekonomisk besiktning av lönebostället 1/9 mtl. Prästbordet nr 1 i Håsjö 1922,
arrendekontrakt lönebostället 1:1 1921-1928,
Håsjö gamla prästgård 1922,
prästgården i Västanede 1925-1932,
församlingshemmet 1929-1953.
 
21965 – 1989Försäkringsbrev 1965, 1972,
avstyckning från Prästbordet 1:1 för sammanläggning med Tomasgård 1:105 1966,
köpekontrakt med avstyckningshandlingar rörande Prästbordet 2:1 1967,
handlingar angående reparation i församlingshemmet med 1 st ritning 1975,
brev från Statens Vägverk angående väg 305 förbi kyrkan 1978,
avstyckning från Prästbordet 1:1 och 1:2 1978,
handlingar angående reparation av församlingshemmet med 5 st ritningar 1984-1989.