Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kungörelser, handlingar angående vägar, gästgiverier, predikodiarier, sockenkrönika m.m.


Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11807 – 1889Arkivbox.
Omfattar 120 handlingar om 131 blad. Innehåller:
i kyrkan upplästa kungörelser o.d. 1818-1898 och 1800-tal,
enskilt brev till kyrkvärden Thol Jonasson, Vemdalen, Linsäll 1867,
handlingar angående viaticum i vissa församlingar i Jämtland och Härjedalen 1867-1868,
anmärkningar uti Linsells Capellförsamling 1807-1848.
 
21826 – 1911Arkivbox.
Innehåller:
markegångstaxa 1826,
länsstyrelsens utslag angående hållskjutsskyldigheten 1847,
länskungörelse (tryckt) 1857,
länsstyrelsens utslag på ansökan att flottbargöra Mosätts-Draggån inom Svegs och Linsälls socknar 1878,
markegångstaxor 1891, 1895,
kungörelse angående allmänna barnhuset i Stockholm 1897,
länsstyrelsens utslag angående gästgiveri och skjutshållning vid Linsälls gästgiveri 1902,
d:o utslag ang. bro över Ljusne älv 1903,
d:o utslag ang. fiske efter pärlmusslor 1904,
d:o utslag ang. bygdevägen mellan Lillherrdals kyrka och den s.k. Håbron inom Lillherrdals socken 1905,
d:o utslag angående ombyggnad av Storbron, Smedsbron och Bengtsbron å landsvägen genom Ytterhogdals socken 1905,
d:o utslag ang. flottningstaxan i Ljusne älv 1906,
d:o utslag ang. ersättning för vinterväghållning 1906,
d:o utslag ang. gästgiveri- och skjutshållningen vid Linsälls gästgiveri 1907,
K.M:ts plakat om åminnelsegudstjänst i anledning av Oskar II:s frånfälle 1907,
tacksägelseformulär vid Oskar II:s bortgång 1907,
domkapitlets cirkulär i anledning av biskop Martin Johanssons bortgång 1908, länsstyrelsens utslag angående reglemente för flottleden Mosätt-Draggån 1908,
d:o utslag ang. väg från Ytterhogdals kyrkogård till gränsen av Ramsjö socken 1910,
d:o utslag ang. bygdevägen mellan Sveg och Lillherrdal 1911,
skrivelse till kronolänsmannen från Er. Dalén 1855-08-23 angående borgensförbindelse och fullmakt för lyftande av statsanslag, med två bilagor,
borgensförbindelse angående uppförande av stall på Ortholmen 1855,
koncept till skrivelse till länsstyrelse med anhållan om biträde till uppodling av vissa myrar m.m. Med bilagor, bl. a. ett bystämmeprotokoll 1856-1857,
fördelningslängd över gästgiveri- och skjutsregleringslängd uppgjord i början av 1857,
koncept till besvarande av frågor från finanskommittén 1859,
skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om åtgärder mot brännvinsmissbruket, odat. fragment av brev från P.O. Frändén, odat.
 
Se: SE/ÖLA/11097/P I/21829Röklängd för pastoratet. 
31898 – 1969Kyrkokrönika. 
41924 – 1964Arkivbox.
Innehåller:
till minne av Linsells kyrkas 200-årsjubileum den 13 augusti 1978,
förteckning över Linsells församlings präster 1795 - 1972,
väderleksanteckningar 1949 - 1950,
predikodiarium 1924 - 1964.
 
51942 – 1969Arkivbox.
Tidningsurklipp.
 
61952 – 1972Predikodiarium. 
71953 – 1963Erfarenhetsliggare.