bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/N I/11755 – 1783Kyrkoinventarier. 
Se: SE/ULA/11712/N I/21836Inventarium 1836. 
Se: SE/ULA/11712/N I/31851 – 1912Arkivförteckningar 1851-1902, spridda år, inventarieförteckningar 1851-1912, spridda år, och inventeringsprotokoll 1876-1918, spridda år, och ämbetsberättelse 1891. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/11622Kyrko- och prästgårdsinventarium 
Se: SE/ULA/11712/O I a/21783 – 1820Inventeringsprotokoll och kyrkoinventarier. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/41691Färnebo (Karbennings) kapells och kapellansgårdens inventarium. 
11684 – 1737Kyrkoinventarier. "Then Christeliga Försambling uthi Fernebo Anno D. 1684 d 1 Martij". Innehåller även förteckning över kyrkorådets ledamöter 1754-11-17, handlingar rörande kyrkoherdeval 1753 och kapellansval 1766, handlingar rörande kyrkan och prästerskapet 1650-1764, sessionssynodalsprotokoll 1700-09-06--07, Västerfärnebo sockens och Bergs fjärdings (sedermera Karbennings socken) jordebok 1763, Västervåla sockenstämmoprotokoll 1768-09-04. Med register i slutet av volymen. 
21884 – 1998Arkivförteckningar 1884-1976 och handlingar angående arkivet 1911-1998, spridda år. Inventarieförteckningar 1919-1966 och handlingar angående inventarierna 1935-1996, spridda år, och odat. 
31976 – 1994Inventarieförteckningar.