Torsdag den 21 juni kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Volym

[Amalgamation]

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/413/F4/975
ExtraID975
Datering
1791 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningLösa lägg = föregående. Överförd hit från Lösa handlingar ("Familjegraven") 286.

Lösa lägg "Afhandling om Sättet at amalgamera, eller medelst quicksilfwer utan Smältning utdraga Guld och Silfwerhalterne utur Malmer, Rå- och Skär-Stenar samt Råkoppar, åtskillige metall blandingar af Ignatius Edel von Born Keijserlig Kongl Hofråd och Riddare m m". I Huvudkontorets (SKB) huvudbok 1791 är s.779 och 788 bokförda 50 riksdaler, utbetalda till Berghauptman Berndtsson för "Öfversättning af H v Borns afhandling om Amalgamations-Methoden". Överförd hit från Lösa handlingar 286. Om Born, Ignaz von, se artikel i Nordisk Familjebok 1905.
I Bergskollegii arkiv är Bergverksrelationer, Stora Koppaberget 1791 = "Carl. Fr. Schultzens Berättelse, rörande anstälte Amalgamerings-Försöker vid St: Kopparbergs Grufva år 1791". Enligt inhäftat följebrev, ins. 11 maj 1792, har Schultzen på Stora Kopparbergslagens begäran och för dess räkning och kostnad "under förledit års vår och sommar igenom åtskillige anstälte försök sökt utröna möjligheten, att med förmån, medelst amalgamerings Processen utur Stora Kopparbergs Bly och Bländehaltige kieser, samt kopparmalmer och skärstenar utbringa guld- och silverhalten". Volymen består av "Journal öfver Amalgamerings Försöken i Tunna", "Journal öfver Amalgamerings Försöken uti mortlar och Flaskor", "Tillägning till Försökens vidare förklaring" och "Prober Journal".

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11