bild
Serie

Inteckningsböcker

Kinda häradsrätts arkiv

Serien inbunden. Upplagda 1875.

 Volymer (9 st)

ReferenskodAnmärkning 
1I. Södra Kinda. 
2II. Mellersta Kinda. 
3III. Norra Kinda. 
4IV. Kinda, supplement. 
5V. Kinda, supplement. 
6VI. Kinda, supplement. 
7VII. Södra Kinda. 
8VIII. Mellersta Kinda. 
9IX. Norra Kinda.

Se vidare Inskrivningsdomarens arkiv, serie C I.