bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.