bild
Serie

Protokoll vid sessioner i konungens närvaro

Svea Hovrätt

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11794 – 1795Bunt. Avskrifter av protokoll, förda vid sessioner i hovrätten då Gustav IV Adolf var närvarande i enlighet med 4:e punkten i Gustaf III:s testamentariska förordnande 1780 19/5 om rikets styrelse under sonens minderårighet. Volymen har 1903 överflyttats från Acta historien. Protokollen finnas i de ordinare protokollen med undantag av D. Hilleströms protokoll i civila mål 1794 19/11 samt kriminalprotokollen 1795 7/1 och 14/1.