bild
Serie

Uppbörds- och restantieförteckningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar rörande
skatteuppbörden i Gävleborgs län
för åren 1704-1838. Seriens hand- lingar består till största delen av restlängder samt förteckningar över skatteuppbörden.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-17 lev. ????.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1730Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller handlingar såsom restlängder över återstående och obetalda utlagor för Gästrikland åren 1717-1730 samt för Södra Hälsingland åren 1708-1712; restlängd över inne- stående mantalspenningar för Gästriklands fögderi 1730; restlängd över kronans innestå- ende restantier i Södra Hälsing- land för åren 1704-1710.
 
21705 – 1725Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller handlingar såsom restlängder över kronans innestående restantier för Södra Hälsingland; inkomna brev samt en hel del av mögel förstörda handlingar.
 
31727 – 1735Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller till största del handlingar rörande Gästriklands fögderi såsom 1730 års kontribu- tionsräkning; 1730-1731 års balansförklaring med koncept; 1730-1735 års summariska räkning för Gästriklands fögderi; 1733- 1735 års sluträkningar.
 
41710 – 1740Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller handlingar såsom spridda år av restlängder för Gästrikland under åren 1722-1738; spridda handlingar från 1710-talets Medelpad och Södra Ångermanland.
 
51717 – 1732Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller spridda år av rest- längder för Gästrikland åren 1717-1732 samt ett mindre antal handlingar rörande Södra Ångermanland.
 
61727 – 1760Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller handlingar rörande Gästrikland såsom spridda år av restlängder och extrakt 1726-1739; balansförklaringar 1727-1735.
 
71727 – 1740Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller handlingar för Gästrikland såsom restantiebok för åren 1730-1740; restlängder för 1730-talet.
Tre volymer samt lösa blad.
 
81727 – 1760Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller till största del handlingar rörande Gästrikland såsom restlängder för Gästrikland åren 1729-1730; resolutioner för år 1730; 1759 års restlängd för Södra Ångermanland.
 
91786 – 1799Innehåller sammandrag över Kung- lig Maj:ts och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor samt tidigare års restantier för åren 1786-1799. Dessa innehåller hand-
lingar såsom förteckningar över personer i Gävle stad som p.g.a fattigdom blivit befriade från årets utskylder; förteckning över utflyttade personer med obetalade kronoutskylder i Gävle stad; husbehovsbränningsarrenden, för-
teckningar över lämnade panter för obetalda utskylder i Gävle stad; förteckningar över proprie-
balanser m.m.
 
101780 – 1785Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor för åren 1780-1785. 
111765 – 1784Innehåller handlingar såsom spridda år av sockenvis upprätt- ade pantskrivningslängder; för-
teckningar över avskrivna balanser; spridda år av samman- drag över innestående restantier för Gävleborgs län; Gävle stads
hospitalsräkning för år 1765; restlängd över de vid bergsbruken innestående kronomedlen för åren
1772-1773.
 
121800 – 1804Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor.
 
131805 – 1808Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor.
 
141809 – 1813Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor.
 
151814 – 1820Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordi- narie och extra ordinarie räntor.
 
161821 – 1826Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordi-
narie och extra ordinarie räntor.
 
171827 – 1838Innehåller sammandrag över Kunglig Maj:ts och kronans ordi- narie och extra orinarie räntor.

Serien upphör.