Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11775 – 1894Bilagor.
Leverans 67/1962, 12/1972.
1775-1776, 1828-1833, 1870-1894 (5st).
Innehåller även:
Inflyttningsattester 1775, 1777-1778.
Dopsedlar 1828 (2 st).
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1828-1833.
Bilagor till död- och begravningsboken 1830-1832.
Skrivelser, resolutioner m. m. 1731-1819.
Sockenstämmoprotokoll 1787, 1789, 1801-1802.
Verifikationer till fattigkassan 1773-1777.
Räkenskaper för kollekt 1855-1856.
Räkenskaper för uppförande av brygghus till prästgården och av karaktärsbyggnad i Solberg 1765-1766.
Inventarie- och arkivförteckning 1776-1811.
Bänkdelningslängder utan årsangivelse samt 1788-1811. Handlingar angående kyrkklocka, gravköp och kaplansboställe 1731-1754.
Borgen för organist, syn å orgelbyggnad, syn å komministerboställets gärdesgårdar 1832-1856.
Tiondesättningslängd 1744 samt privatbrev angående riksdagen 1789.
Kungörelser 1805, odaterade (2 handlingar).
 
21919 – 1955Ändr. av släktnamn, adoptioner, faderskap 
31939 – 1957Skilsmässor, omyndigförklarade, dödförklarade,
medborgarskap
 
41950 – 1960Kungörelser för äktenskapsbetyg 
51955 – 1961Konfirmation i annan församling, medborgarskap,
omyndigförklarade, äktenskapsskillnad, vigselattest, äktenskapsbetyg
 
61956 – 1967Ändring av släktnamn, adoption, faderskap, ändring av
förnamn
 
71961 – 1968Kungörelser för äktenskapsbetyg 
81966 – 1972Ändring av för- och släktnamn, adoption, faderskap,
saknad av äktenskaplig börd
 
91962 – 1973Konf.förbered. i annan församling, medborgarskap,
omyndigförklarade, äktenskapsskinnad, vigselattest handl. för
äktenskapsbetyg
 
101973 – 1980Adoption, ändring av släktnamn, saknad av
äktenskaplig börd, faderskap
 
111974 – 1984Medborgarskap, äktenskapsskillnad, vårdn. av
barn
 
121981 – 1984Ändring av släktnamn, adoption, faderskap 
131985 – 1991Äktenskapsskillnad, in- och utträde ur svenska
kyrkan, medborgarskap, omyndigförklarade, ändring av födelsenummer
 
141985 – 1988Faderskap, vårdn. av barn, adoption, anmälan om och
ändring av namn
 
151989 – 1991