Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11775 – 1894Bilagor.
Leverans 67/1962, 12/1972.
1775-1776, 1828-1833, 1870-1894 (5st).
Innehåller även:
Inflyttningsattester 1775, 1777-1778.
Dopsedlar 1828 (2 st).
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1828-1833.
Bilagor till död- och begravningsboken 1830-1832.
Skrivelser, resolutioner m. m. 1731-1819.
Sockenstämmoprotokoll 1787, 1789, 1801-1802.
Verifikationer till fattigkassan 1773-1777.
Räkenskaper för kollekt 1855-1856.
Räkenskaper för uppförande av brygghus till prästgården och av karaktärsbyggnad i Solberg 1765-1766.
Inventarie- och arkivförteckning 1776-1811.
Bänkdelningslängder utan årsangivelse samt 1788-1811. Handlingar angående kyrkklocka, gravköp och kaplansboställe 1731-1754.
Borgen för organist, syn å orgelbyggnad, syn å komministerboställets gärdesgårdar 1832-1856.
Tiondesättningslängd 1744 samt privatbrev angående riksdagen 1789.
Kungörelser 1805, odaterade (2 handlingar).
 
21919 – 1955Ändr. av släktnamn, adoptioner, faderskap 
31939 – 1957Skilsmässor, omyndigförklarade, dödförklarade,
medborgarskap
 
41950 – 1960Kungörelser för äktenskapsbetyg 
51955 – 1961Konfirmation i annan församling, medborgarskap,
omyndigförklarade, äktenskapsskillnad, vigselattest, äktenskapsbetyg
 
61956 – 1967Ändring av släktnamn, adoption, faderskap, ändring av
förnamn
 
71961 – 1968Kungörelser för äktenskapsbetyg 
81966 – 1972Ändring av för- och släktnamn, adoption, faderskap,
saknad av äktenskaplig börd
 
91962 – 1973Konf.förbered. i annan församling, medborgarskap,
omyndigförklarade, äktenskapsskinnad, vigselattest handl. för
äktenskapsbetyg
 
101973 – 1980Adoption, ändring av släktnamn, saknad av
äktenskaplig börd, faderskap
 
111974 – 1984Medborgarskap, äktenskapsskillnad, vårdn. av
barn
 
121981 – 1984Ändring av släktnamn, adoption, faderskap 
131985 – 1991Äktenskapsskillnad, in- och utträde ur svenska
kyrkan, medborgarskap, omyndigförklarade, ändring av födelsenummer
 
141985 – 1988Faderskap, vårdn. av barn, adoption, anmälan om och
ändring av namn
 
151989 – 1991