bild
Serie

Lantränteriräkenskaper.

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Handlingar kunna även återfinnas under ett flertal serier under avdelning G.