Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Älvsby kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings-
systemet
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast
tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen