Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Älvsby kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings-
systemet
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast
tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen