bild
Karta/ritning

S: t Olai kyrkogård, byggnadslämning: gravhällar och gravar

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

3 blad uppmätning år 1957. Med kyrkogård 2 blad odat, osäkert om det är S:t Olai.