Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Förteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckerna

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Serien avslutad.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11890 – 1931Band. Slutår osäkert. 
21916 – 1933Band. 
31932 – 1942Kapsel. Förteckning över anställda vid centrallasarettet 1932 samt vid
I 4, L V 2 och T 1 1942.
 
41934 – 1960Kartong. Förteckningar över sinnessjuka, sinnesslöa, omyndigförklarade, blinda, dövstumma, gratialister och prästänkor. Begynnelseår osäkert. 
51934 – 1960Kartong. Förteckningar över utländska medborgare, personer som blivit svenska medborgare, personer med främmande trosbekännelse samt personer som utträtt ur svenska kyrkan. Begynnelseår osäkert. 
61961 – 1967Kartong. Förteckningar över utländska medborgare. 
71961 – 1967Kartong. Omyndigförklarade, myndigförklarade, sinnessjuka, sinnesslöa, blinda, dövstumma samt epileptiker. Slutår osäkert. 
81961 – 1967Kartong. Personer som begärt in- eller utträde ur svenska kyrkan samt personer med främmande trosbekännelse. Utflyttade eller avlidna. Slutår osäkert. 
91961 – 1967Kartong. Personer som begärt utträde ur svenska kyrkan samt personer med främmande trosbekännelse. Slutår osäkert. 
101970Kartong. Alfabetiska register över finska respektive danska medborgare.