För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

Förteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckerna

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Serien avslutad.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11890 – 1931Band. Slutår osäkert. 
21916 – 1933Band. 
31932 – 1942Kapsel. Förteckning över anställda vid centrallasarettet 1932 samt vid
I 4, L V 2 och T 1 1942.
 
41934 – 1960Kartong. Förteckningar över sinnessjuka, sinnesslöa, omyndigförklarade, blinda, dövstumma, gratialister och prästänkor. Begynnelseår osäkert. 
51934 – 1960Kartong. Förteckningar över utländska medborgare, personer som blivit svenska medborgare, personer med främmande trosbekännelse samt personer som utträtt ur svenska kyrkan. Begynnelseår osäkert. 
61961 – 1967Kartong. Förteckningar över utländska medborgare. 
71961 – 1967Kartong. Omyndigförklarade, myndigförklarade, sinnessjuka, sinnesslöa, blinda, dövstumma samt epileptiker. Slutår osäkert. 
81961 – 1967Kartong. Personer som begärt in- eller utträde ur svenska kyrkan samt personer med främmande trosbekännelse. Utflyttade eller avlidna. Slutår osäkert. 
91961 – 1967Kartong. Personer som begärt utträde ur svenska kyrkan samt personer med främmande trosbekännelse. Slutår osäkert. 
101970Kartong. Alfabetiska register över finska respektive danska medborgare.