bild
Serie

Debiterings-, uppbörds- och bötesredogörelser

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser aggregerade debiter- ings-, uppbörds- samt bötesredo- görelser för åren 1918-1947. Intäkterna redovisas månadsvis i dels generalsammandrag för länet som helhet dels för respektive uppbördsdistrikt. Fr o m år 1948 är volymerna i serien utgallrade. Serien fortsätter i uppbördssek- tionens arkiv under seriesignum A III d. Serien inbunden.
Vol. 1-30 lev. 76/1984.

 Volymer (30 st)

ReferenskodTid 
11918 
21919 
31920 
41921 
51922 
61923 
71924 
81925 
91926 
101927 
111928 
121929 
131930 
141931 
151932 
161933 
171934 
181935 
191936 
201937 
211938 
221939 
231940 
241941 
251942 
261943 
271944 
281945 
291946 
301947