bild
Serie

Handlingar angående prästerskapets löneförmåner

Stävie kyrkoarkiv