Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Edsele kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11542 – 1774Kapsel
Utdrag ur jordeböcker
Lev 17/1979

Inneh. även:
Handling ang prästbordet 1738
Avvittringshandling 1753
Handlingar ang process mellan krononybygget Gammalmo och prästbordet 1865-1869
Promemoria ang komminister- bostället 1899
Skrivelse till kommunalnämnden 1877
Protokollsbok för biblioteks- nämnden 1880
Tal vid folkskolejubileet 1942
Recension från Ramsele kontrakts
kyrkliga ungdomsläger u å
 
- [H0001]1753 – 1843Handlingar ang prästgård
Se P I: 2
 
- [H0002]1845 – 18471845, 1847
Handlingar ang pastorats- och skolhus
Se P I: 5
 
- [H0003]1878Uppgifter till skattereglerings- kommitten (hemman, lägenheter, räntor, kyrka, prästgårdsbyggn)
Se L I d: 1