bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1905Kassabok 1895-1903 oklart för vad, tillhört August Wilhelm Blomberg som var aktiv i flera av Katarinas frivillaga församlingsorgan. Kassabok 1901-1905, oklart vilken hjälpverksamhet. 
21916 – 1972Handlingar rörande Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och Allhelgonakyrkans vänner. Tidningsartiklar om Allhelgonakyrkans tillblivelse m.m. 1915-1918, 1929. Skrivelser, stadgar och diverse småtryck 1916-1971, odat. Bokslut och revisionsberättelser 1941-1970. Årsberättelser 1945 1972. Utdrag ur Katarina kyrkostämma och kyrkoråd rörande Allhelgonakyrkan 1918-1932. Sammanställning (kopior) från arbetsgruppen för utredande av Allhelgonakyrkans ställning 1968-1969. Uppsats om Allhelgonakyrkan av Anna-Lena Johansson och Kjell Thorsson odat. 
31923 – 1999Julutdelningskommittén. Protokoll och handlingar bl.a. bokslut 1923-1946, 1949-1999. 
41928 – 1962Föreningen Hem för gamla i Katarina. Protokoll med bilagor bl.a. bokslut 1942-1962 (med luckor), diverse handlingar 1928-1957, odat. 
51928 – 1982Julutdelningskommittén. Räkenskaper 1934-1971, diverse listor över insamlade medel och vilka som sökt m.m. 1928-1983. 
61939 – 1963Katarina kyrkliga konfirmandkrets, minnesanteckningar från ungdomskvällar 1941-1942. Katarina Ungdomsråd, verksamhetsberättelser, tryck m.m. 19391963. Katarina kyrkas undomsgille, ekonomisk redovisning 1959. 
71947 – 1983Allhelgonakyrkans syförening, kassabok 1957-1983, diverse handlingar 1968-1983. Allhelgonakyrkans Ungdomsförening, räkenskaper 1944-1961. Allhelgonakyrkans missionsgrupp, diverse handlingar 1960-1979. Allhelgonaträffen, kassabok 1967 - februari 1971. Allhelgonakyrkans söndagsskola, "Lilla kassa" 1947-1955, "Stora kassan" 1948-1971. 
81954 – 1979Katarina församlings söndagsskola, kassabok 1954-1969, diverse handlingar 1969-1970. Ekonomisk redovisning för församlingsaftnar, filmaftnar och annan underhållning för äldre 1959. De gamlas klubb, verifikationer 1965. Södermalms Ekumenska söndagsskoleråd, diverse handlingar 1967-1969. Kyrkans barntimme, diverse handlingar 1969-1970. Katarina församlingskrets, protokoll 1973-1979. 
91958 – 1989Sektionen för mission och u-hjälp. Protokoll 1978, 1982 (kopior), bokslut, versamhets- och revisionsberättelser 1978-1988 (med luckor), räkenskaper 1970-1989.

Tillfälliga insamlingar, kassabok 1958-1960.
 
101970Enkät rörande om Allhelgonakyrkan skulle överlämnas till Katarina församling eller ej.