Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1905Kassabok 1895-1903 oklart för vad, tillhört August Wilhelm Blomberg som var aktiv i flera av Katarinas frivillaga församlingsorgan. Kassabok 1901-1905, oklart vilken hjälpverksamhet. 
21916 – 1972Handlingar rörande Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och Allhelgonakyrkans vänner. Tidningsartiklar om Allhelgonakyrkans tillblivelse m.m. 1915-1918, 1929. Skrivelser, stadgar och diverse småtryck 1916-1971, odat. Bokslut och revisionsberättelser 1941-1970. Årsberättelser 1945 1972. Utdrag ur Katarina kyrkostämma och kyrkoråd rörande Allhelgonakyrkan 1918-1932. Sammanställning (kopior) från arbetsgruppen för utredande av Allhelgonakyrkans ställning 1968-1969. Uppsats om Allhelgonakyrkan av Anna-Lena Johansson och Kjell Thorsson odat. 
31923 – 1999Julutdelningskommittén. Protokoll och handlingar bl.a. bokslut 1923-1946, 1949-1999. 
41928 – 1962Föreningen Hem för gamla i Katarina. Protokoll med bilagor bl.a. bokslut 1942-1962 (med luckor), diverse handlingar 1928-1957, odat. 
51928 – 1982Julutdelningskommittén. Räkenskaper 1934-1971, diverse listor över insamlade medel och vilka som sökt m.m. 1928-1983. 
61939 – 1963Katarina kyrkliga konfirmandkrets, minnesanteckningar från ungdomskvällar 1941-1942. Katarina Ungdomsråd, verksamhetsberättelser, tryck m.m. 19391963. Katarina kyrkas undomsgille, ekonomisk redovisning 1959. 
71947 – 1983Allhelgonakyrkans syförening, kassabok 1957-1983, diverse handlingar 1968-1983. Allhelgonakyrkans Ungdomsförening, räkenskaper 1944-1961. Allhelgonakyrkans missionsgrupp, diverse handlingar 1960-1979. Allhelgonaträffen, kassabok 1967 - februari 1971. Allhelgonakyrkans söndagsskola, "Lilla kassa" 1947-1955, "Stora kassan" 1948-1971. 
81954 – 1979Katarina församlings söndagsskola, kassabok 1954-1969, diverse handlingar 1969-1970. Ekonomisk redovisning för församlingsaftnar, filmaftnar och annan underhållning för äldre 1959. De gamlas klubb, verifikationer 1965. Södermalms Ekumenska söndagsskoleråd, diverse handlingar 1967-1969. Kyrkans barntimme, diverse handlingar 1969-1970. Katarina församlingskrets, protokoll 1973-1979. 
91958 – 1989Sektionen för mission och u-hjälp. Protokoll 1978, 1982 (kopior), bokslut, versamhets- och revisionsberättelser 1978-1988 (med luckor), räkenskaper 1970-1989.

Tillfälliga insamlingar, kassabok 1958-1960.
 
101970Enkät rörande om Allhelgonakyrkan skulle överlämnas till Katarina församling eller ej.