bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Ransäters kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11832 – 1869Bunt. Längd över kyrkosockendagsverken 1832-1844, brandförsäkringshandl. 1848, 1869, handl. rör. orgeln 1854-1857 och handl. rör. kyrkans målning 1868-1869. Häri även handl. ang. komministerbostället Ransbacka 1806-1875 samt längd över verk och inrättningar med skyldighet att deltaga i prästgårdsbygge u.å. Märkt O I: 1. 
21906 – 1949Handl. ang. klockringningen, restaureringen 1937-1938, branden 1946, orgel, besiktningsutlåtande, målningsarbeten, entreprenader m.m. 
31922 – 1956Arbetsbeskrivningar för el-värme, revisionsintyg, skrivelser ang. vapenhuset, målnikngsarbeten, entreprenadkontrakt, elinstallationen i kyrka, sakristia etc. 
41942 – 1985Åskledaranläggning, revisionsintyg, gåva av flygel, namninsamling för altaretavla, toalettutrymme, mätfel vid el-orgel, skrivelser ang. orgel och återuppbyggnad efter brand 1984-1985 m.m. 
51983 – 1985Handl. ang. branden, skadeanmälan, orgel, foto, isolering 1983, orgelinvigning 1983, byggnadstillstånd, slutbesiktningar etc. 
61983 – 1986Entreprenadkontrakt, arkeologiska undersökningar, förstärkningsarbeten på vinden, foto, kostnadsframställning efter branden etc. 
71984 – 1986Handl. ang. återuppbyggnad av kyrkan. Officiella beslut från myndigheter, div. protokoll, kontrakt, anbudshandl., slutbesiktningar etc. 
81984 – 1986Handl. ang. återuppbyggnad av kyrka och församlingshus. Byggnadskommitténs handl. ang. branden del 1 etc. 
91984 – 1986Handl. ang. återuppbyggnaden av kyrka och församlingshus. Studieresor, riksantikvariens beslut, skadeanmälan, byggkonsult, ansökan om olika tillstånd, orgel etc. Del II. 
101984 – 1986Handl. ang. kyrka och församlingshus. Byggnadsbeskrivning, geoteknisk undersökning, teknisk beskrivning av åskskydd, markentreprenad, vvs, el-värme etc. 
111984 – 1985Inb. Generalentreprenad, kontraktshandl. ang. kyrka och församlingshus. 
121981 – 1987Handl. ang. kyrkans återuppbyggnad. Orgel, textilier, slutkostnader, kyrkklockorna, kormattor, altareuppsats etc. 
131982 – 1985Handl. ang. kyrkans återuppbyggnad. Entreprenadkontrakt, anbudsförfarande, orgel m.m.