Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Lagfartsböcker

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv

Lagfartsböcker började föras den 1 januari 1876 med stöd av kungörelsen (1875:70) om lagfarts- och inteckningsböcker. Lagfartsböckerna ersattes fr.o.m. den 1 januari 1933 av fastighetsböcker med stöd av lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.

Register till lagfartsböckerna återfinns i vol. C III c:1.

Volymerna 1 och 3-9 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11876 – 1943Band I 
21876 – 1943Band II 
31876 – 1943Band III 
41876 – 1943Band IV: Uppslag 1-247 
51876 – 1943Band IV: Uppslag 248-502 
61876 – 1943Band V 
71876 – 1943Band VI 
81876 – 1943Band VII 
91876 – 1943Band VIII