Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar: Diverse

Rogsta kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11709Transumpt af den Charta som öfver Rogsta Prästgårds ägor i Helsingelandz Norre Contract framledne ordinarie Lantmätaren
Christopher Stenklyft affattat åhr 1709; angående detta Prästebordets
belägenhet och här tillhörige Tompter.
Lev. 65/1968
Anm.: Format 40 x 32,5 cm.
Lagd till kartsamlingen som nr 375.
 
21794Charta öfver Rogstad Sockns Prestebol, uti Gefleborgs Län och Norra Helsingeland; til Skattläggning upmätt och Beskrifvit i Julii Månad År 1794 af Johan Ström.
Lev. 65/1968
Anm.: med beskrivning.
Format 90,5 x 37,5 cm.
Lagd till kartsamlingen som nr 376.
 
31799 – 1802Charta öfver Prästebohlets tillskiftande Ägor i Rogsta Sockn, Norra Helsingeland och Gefleborgs Lähn som förrättades År 1799, 1800, 1801, 1802 af A. Aspholm.
Lev. 65/1968
Anm.: Med beskrivning.
Format 113 x 46,5 cm.
Lagd till kartsamlingen nr 377.
 
41799 – 1802Kartskisser, skogarna under kyrkogrändens hemman i Rogsta. Skissade 1799, 1800, 1801, 1802 av A. Aspholm. Rullad. 
51799 – 1898Kopia av karta över skogen till Rogsta sockens Prestbol, 1799-1802.
Karta över odlingsbara lägenheter inom Kyrkgrändens skifteslag i Rogsta socken, 1871.
Karta över avvägning för utgrävning och omläggning av sockenvägen vid så kallade Rogellbacken å Prästbordets sommarvägskifte inom Rogsta församling, 1874.
Karta över uppgående av omtvistade rågångar mellan Lingarö i Hälsingtuna socken och Rogsta sockens stora skifteslag, 1896.
Kopia av år 1739 upprättad karta angående råskillnaden mellan Lingarö å ena sidan uti Thuna socken och Färdsiö med Ystby å andra sidan, 1897.
Kartor över ägor kring Norstafjärden (4 st), 1898.
 
61864 – 1866Karta öfver Nordan Myran belägen uti Rogsta Socken, Norra Helsingland och Gefleborgs Län. Gillad Stockholms slott den 1864-08-06. Behandlad i Kongl. Styrelsen för
Väg- och Vattenbyggnader den 1866-09-18.
Lev. 65/1968
Anm.: Format 165,5 x 35 cm.
Lagd till kartsamlingen som nr 382
 
71889Karta över så kallade Norstafjärdarna för laga skifte. Rullad. 
81890Karta över inägor till Rogsta pastorsboställe, upprättad av kommissionslantmätare Fr Th Petersson Lev. 2/1974
Format 92,5 x 47 cm
Kartsamlingen nr 1004
 
91890 – 1891Karta över mark, tilldelad Rogsta
kyrkoherdeboställe vid laga skifte, upprättad av kommissionslantmätare Fr Th Petersson
Lev. 2/1974
Format 47 x 59 cm
Kartsamlingen nr 1005
 
101891 – 1892Kopia av plan och profil till reglering av Åkrebäcken för torrläggning av mark tillhörande prästbolet, Norråkre och Garlnö byar, efter kartor upprättade av lantbruksingenjör John Nernst
Lev. 2/1974
Format 44,5 x 61 cm
Kartsamlingen nr 1006
 
111892Karta över Rogsta kyrkas omgivande mark, upprättad av kommissionslantmätare Magnus Hofren
Lev. 2/1974
Format 41 x 34,5 cm
Kartsamlingen nr 1007
 
121896Förslag till sänkning av Sunnå och Norstafjärdarna. Rullade. 
13Odat.Kartor över Norsta-, Sunnå och Spjutnäsfjärdarna. Rullade. 
141899 – 1955Karta över skogsmarken till Rogsta kyrkoherdeboställe i Rogsta socken, 1899-1900.
Karta över skogen till Rogsta kyrkoherdeboställe i Rogsta socken, 1920.
Profiler över Norsta, Möängs- och Guldkistbackarna m.m. (4 st), 1922, 1925.
Karta över Rogsta kyrkoherdeboställe, 1936.
Kopia av karta över ägogränser mellan Prästbordet och stora skifteslaget, 1945-1949.
Ritningar över lärarbostad (7 st), 1950-1951.
Karta över Rogsta kyrkoherdeboställe, 1955.
 
15Odat.Kopia av kartor över fornminnen i Rogsta socken. Rullad. 
161957 – 1975Ekonomiska kartor över Sverige, Rogsta (9 st), 1957.
Karta över befolkningens fördelning inom Gävleborgs län, 1960.
Kopia av karta över ägoutbyte berörande fastigheterna Prästgården 1:1 samt Söråkre 1:11, 2:5 och 2:6 ävensom mark gemensam för Söråkre 2:11 och 2:12 i Rogsta socken, 1963.
Förslag till byggnadsplan för område i Ingsta, Rogsta registerområde, Hudiksvalls kommun, 1975.