bild
Serie

ÖVRIGA SÄRSKILDA SERIER

Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11590 – 1722Saknas. Handlingar rörande Svartsjö län. 
21714 – 1794Inventarier över handlingar i häradskrivar- och kronofogdekontor. 
31602 – 1737Handlingar angående privata gods och gårdar. 
41769 – 17731769, 1770, 1773. Handlingar angående byggnad vid Norra stenar. 
51705 – 1765Handlingar rörande räkenskapernas förändring. 
61617 – 1810Diverse skrivelser till enskilda landstatstjänstemän m.m. Innehåller bl.a. en kopiebok tillhörig landskamreraren Paul Gustaf Berghman, 1617-1750.

Några lösa skrivelser till häradskrivarna i Södertörns båda fögderier är överförda till Häradskrivarna i Södertörns fögderis arkiv.
 
71845 – 1846Handlingar rörande Stockholms läns undsättningskommité.