Måndag den 17 februari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Kartor och ritningar, övrigt

Överkalix kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11804Karta över åbyggnaden på kyrkostadsplatsen jämte projekt till nya tomters inrättande i Överkalix socken.
Kartsamlingen HLA 17905
 
- [H0001]1856Karta över kyrkovallen och kyrkostadsplatsen uti Överkalix socken.
Kvarligger i O II: 2
 
21917Ritning till skolhus i Bränna, Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17916
 
31919Tjänstebostad till skolhus i Landsjärvs by, Överkalix församling (9 st).
Kartsamlingen HLA 17917
 
41920Ritningar till skolhem i Överkalix för 40 barn (4 st).
Kartsamlingen HLA 17918
 
51920Skiss till arbetsstuga i Överkalix för 40 barn.
Kartsamlingen HLA 17919
 
61920Kartor och ritningar, övrigt.
Kartsamlingen HLA 17920
 
- [H0002]1929Karta över ett område beläget å fastigheten Bränna och Grelsby 12:2.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0003]1935Utdrag ur lantmäterikarta över Kypasjärv 5:3.
Kvarligger i O II: 5
 
- [H0004]1938Utdrag ur lantmäterikartor över Lansjärv övre 2:5 och Lansjärv 2:23.
Kvarligger i O II: 5
 
- [H0005]1940Fasad-, plan- och sektionsritningar angående förslag till kapell i Lansjärv (5 st).
Kvarligger i O I a: 4
 
71940 – 1941Förslag till kapell i Lansjärv (34 st).
Kartsamlingen HLA 16907
 
- [H0006]1941Detaljritningar angående den fasta inredningen i Lansjärvs kapell med bl.a. korskrank, altare och predikstol.
Kvarligger i O I a: 4
 
81943Komministerbostad i Lansjärv, bränslenedtag och planritningar (3 st).
Kartsamlingen HLA 17910
 
- [H0007]1949Kopia av lantmäterikarta över Ängesån 2:46.
Kvarligger i O II: 8
 
91956Förslag till trädgårdsanläggning vid komministerbostad i Lansjärv, ritningar och beskrivning (26 st).
Kartsamlingen HLA 16908
 
101958Förslag till staket (4 st).
Kartsamlingen HLA 17921
 
111960Byggplan över Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17922
 
- [H0018]1970Karta över del av Kyrkobordet 1:2 angående ägoutbyte med Grelsbyn 3:11.
Kvarligger i O II: 9
 
- [H0008]1971Karta över fastigheterna Grelsbyn 12:2, 12:4 och 12:11.
Kvarligger i O I b: 2
 
121971Brännabergets vintersportanläggning i Överkalix kommun, situationsplan.
Kartsamlingen HLA 17914
 
131971Kyrkomur vid Bränna Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17915
 
- [H0009]1977Situationsplan över Grelsbyn 3:15 och 14:23 angående VA-anläggning.
Kvarligger i O II: 10
 
- [H0010]1977Situationsplan över Grelsbyn 3:15 och 14:23.
Kvarligger i O II: 10
 
- [H0011]1978Ritning (schaktplan) över Grelsbyn 3:15 och 14:23.
Kvarligger i O II: 10
 
- [H0012]1982Planritning över Grelsbyn 13:7 angående översiktlig grundundersökning.
Kvarligger i O I b: 3
 
- [H0013]1983Planritning över Grelsbyn 13:7 angående plantering, utrustning m.m.
Kvarligger i O I b: 3
 
- [H0014]1988Skiss över handikappbro vid Lansjärvs kapell.
Kvarligger i O I a: 5
 
- [H0015]1989Planritning över Lansjärvs kapell angående ombyggnad, HWC-installation.
Kvarligger i O I a: 5
 
- [H0016]1989Fasadritning över Lansjärvs kapell angående takrenovering.
Kvarligger i O I a: 5
 
- [H0017]Odat.Ritning över orgeln i Lansjärvs kapell.
Kvarligger i O I a: 4
 
14Odat.Bränna (kyrkbyns) skolrote i Överkalix församling.
Kartsamlingen HLA 17904