bild
Serie

Riksens ständers kontors samt riksgäldskontorets räkenskaper

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser kontributionsböcker för åren 1713-1718; riksens ständers kontors böcker för åren 1719-1765; landskontorets förslag
över riksgäldsfonden för åren 1782-1788; förslag över restanti- erna för de under riksgäldskon- torets disposition hörande medel under åren 1789-1823; summariska räkningar för de under riksgälds- kontorets disposition hörande medel för åren 1789-1870.
Kontributionsböckernas samt riksens ständers kontors böckers uppställning, innehåll och omfång uppvisar vissa olikheter för de olika årgångarna. Samtliga volymer innehåller specialräk-
ningar över uppbörden för länets fögderier och städer med veri-
fikationer till dessa. Vissa volymer innehåller även andra handlingar såsom: landskontorets observationer och förklaringar;
landtränteriets räkningar; kapitalräkningar m.m.
I och med riksens ständers kontors upphörande år 1765 upphör
dessa volymer i serien.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-49 lev. 1913, vol. 50-55 lev. ????.

 Volymer (56 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11713 
- [K0001]1714 – 1715Lucka. 
21716 
31717 
41718 
51719 – 1720 
61721 
71722 – 1723 
81724 
91725 
101726 
111727Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
121728 
131729 
141730 
151731Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
161732Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
171733Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
181734Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
191735Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
201736Skadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
211737Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
221738Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
231739Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
241740Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
251741Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
261742Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
271743Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
281744Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
291745Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
301746Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
311747Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
321748 
331749 
341750 
351751 
361752 
371753Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
381754Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
391755 
401756 
411757 
421758 
431759Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
441760Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
451761 
461762 
471763 
481764 
491765Skadad. Förvaras separat i rum 316. 
501782 – 1802Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Landskontorets förslag över riksgäldfonden för åren 1782- 1788; förslag över restantierna för de under riksgäldskontorets disposition hörande medel för åren 1789-1823.
Årsvis buntade handlingar i arkivkartong.
 
511803 – 1823Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Förslag över restantierna för de under riksgäldskontorets disposi- tion hörande medel.
Årsvis buntade i arkivkartong.
 
521789 – 1794Summariska räkningar för de under
riksgäldskontorets disposition hörande medel. Årsvis buntade.
 
531795 – 1809Summariska räkningar för de under riksgäldskontorets disposition hörande medel. Årsvis buntade i arkivkartong. 
541810 – 1830Summariska räkningar för de under riksgäldskontorets disposition hörande medel. Delvis med terminer till kronouppbörds- mötena i länet.
Årsvis buntade i arkivkartong.
 
551831 – 1870Lucka 1832-1840. Summariska räk- ningar för de under riksgälds- kontorets disposition hörande medel. Delvis med terminer till
årets kronouppbördsmöten i länet.
Årsvis buntade i arkivkartong.

Serien upphör.