Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till flyttningslängderna t o m 1967

Lerbo kyrkoarkiv

Bilagor fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.