Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner och utslag

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/P II/21679 – 1852 
11648 – 1721Skrivelser. 
21694 – 1973Domstolsprotokoll, domkapitlets utslag, utslag från Kungl Maj:t m fl skrivelser. 
31722 – 1735Copiebok. 
41723 – 1836K.B:s resolutioner. Spridda år. 
51737 – 1759Skrivelser från konsistorium och kontraktsprost jämte bilagor. För tiden 1741-1759 endast skrivelser från konsistorium. Ett register i början av volymen samt ett efter pagina 444. 
61800 – 1809Skrivelser från Kunglig Befallningshavande jämte ämbetsberättelser. 
71991 – 1997Diarieförda handlingar. 
81997Diarieförda handlingar. 
91998 – 1999Diarieförda handlingar.