bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11098/K I/21810 – 1812 
11822 – 1870Fattigdirektionens handlingar och andra handlingar angående fattigvård.
Innehåller även fattigräkenskaper 1807, 1834, lasarettsmedelsräkenskaper 1836, sockenkassans verifikationer 1824 och handlingar angående kaplansboställets jord 1823.
 
Se: SE/ULA/11689/K II/11857 – 1867Protokoll rörande fråga om särskild kyrkobyggnad och begravningsplats för västra delen av Nora 1857. Protokoll rörande fråga om uppförande av kapell och anställning av predikant inom sydvästra delen av Nora 1864. Protokoll rörande kapellbyggnad för Viker 1867. 
21934 – 1973Kyrkogårdsnämndens protokoll och handlingar 1934-1973. Kommittérades för utredning om prästerskapets fastighetsskatt protokoll 1948. Kyrkogårdskommittérades protokoll 1955. Innehåller även skolrådets handlingar 1842-1916, spridda år. 
31949 – 1973Synenämndens protokoll och handlingar. 
41983 – 1995Olika gruppers protokoll och anteckningar. 
51990 – 1999Minnesanteckningar från medarbetarsamlingar.