Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1907Innehåller:
1) En handskriven berättelse om tillkomsten av komministerbostället i Östra Sund, Nora bergsförsamling (Band, oktav) 1790-1796;
2) Synehandlingar rörande prästgård och boställen 1763, 1796, 1804, 1818-1907;
3) Omkostnadsräkning för Nora cappelans- och klockaregårdars nybyggnad (häfte) 1813-1825.
 
21881 – 1952Arrendehandlingar. Spridda år. 
31894 – 1946Synehandlingar å ecklesiastika boställen i Nora pastorat. Spridda år. 
41900 – 1956Om skogen. Spridda år. 
51920 – 1994Spridda år. 
61995 – 1996Nya Församlingshemmet. 
71996 – 1997Nya Församlingshemmet. 
81996 – 1998Nya Församlingshemmet. 
91996 – 1998Nya Församlingshemmet. 
101997Nya Församlingshemmet. 
111998 – 1999Om ombyggnad av Klockargården.