bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11099/O II/11628 – 1788Inventarieförteckning 1628. Arkivförteckning 1788. 
11684 – 1810"Then Christeliga Församblingen uti Nohrberg Sampt hennes Storhet/tienare/ägor/inkomst och utgifft etc. Anno D 1684 d 27 Februari". Inventeringsprotokoll 1694, 1810. Handlingar till inventering 1775.
Kyrkoinventarier 1684, 1701, 1737, 1766, 1801, 1810. D:o över persedlar under klockarens vård 1777, 1784, 1801.
Innehåller även biskopsvisitationsprotokoll 1695, 1707, 1737 med handlingar till d:o 1737, 1767, prostvisitationsprotokoll 1696, 1698, 1700, skrivelser från biskopar 1737, 1813, 1814, sockenstämmans protokoll 1694, anmärkningar vid kyrko- och fattigkassornas räkenskaper 1807-1808 (1810) och fragment av bouppteckning eller annan enskild inventarieförteckning, odat.
 
21707 – 1838, odat.Arkivförteckning, upptagande handlingar, som av prosten N. Rabenius i Hedemora återlämnades till kyrkoarkivet 1707-02-17. Inventeringsprotokoll 1817, 1825. Kyrkoinventarier 1817, 1819. D:o å persedlar under klockarens vård 1815. Antikvariskt inventarium 1830. Kyrkoinventarier 1831, 1838.
Innehåller även fragment av protokoll, troligen vid prostvisitation, odaterat (1698-1706), förteckning å gravar i kyrkan 1814, prostvisitationsprotokoll 1819, 1828, 1831, 1834, 1837 jämte utdrag ur domkapitlets protokoll angående visitationerna 1831 och 1834 samt protokoll över biskopsvisitation 1838 jämte kungörelse därom.
 
Se: SE/ULA/11099/L I a/11737Kyrkans inventarium. 
31841 – 1846Inventarieförteckningar 1841 och 1846.
Innehåller även prostvisitation 1841 och utdrag ur domkapitlets protokoll angående visitation 1858.
 
Se: SE/ULA/11099/N I/11850 – 1921Kyrkans inventarium och arkivförteckning, spridda år. 
41856 – 1986Inventarieförteckningar med tillhörande handlingar och odaterade fotografier över kyrkans inventarier. 
51884 – 1981Arkivförteckningar 1884-1951 och handlingar angående arkivet 1911-1981, spridda år. 
61950 – 1980Arkivförteckningar till och med 1980-talet. 
71950 – 1989Inventarieförteckningar.