bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Norbergs kyrkoarkiv

Handlingarna om gruvor i vilka församlingen äger del, se P II:8.

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11583 – 1787Med äldre innehållsförteckning. Dokumenter angående pastoris bord och ägor. Dokumenter angående kappellansbordet. Dokumenter angående prästerliga rättigheten av Norberg och Västanfors. Dokumenter angående kyrkotomten etc. Karta över mark, varom tvistades mellan Nordansjö och prästgården 1697.
Innehåller även biskopsvisitationsprotokoll 1628, 1665, 1695, inventarieförteckning 1628,
arkivförteckning (år 1788 saknade handlingar rörande kyrkorna och prästborden i Norberg och Västanfors) 1788, observarioner över kyrkoräkenskaperna 1695-1696 (1697), d.o d:o för Norberg och Västanfors 1737, samt
utdrag av protokoll vid sockenstämma i Västanfors 1724.
 
Se: SE/ULA/11099/L I a/21622 – 1736Anteckningar om reparationer å prästgård. 
21633 – 1776Handlingar rörande komministerbostället.
Gammalt band med innehållsförteckning.
 
Se: SE/ULA/11099/P IV/11670 – 1745 
Se: SE/ULA/11099/O I a/11673 – 1704 
31680 – 1813Handlingar rörande ecklesiastika boställen och särskilt deras skog. Med innehållsförteckning,
upprättad 1788 och kompletterad 1813. Innehåller även Gamla Norbergs Häradsrätts vitesförbud mot ovarsamhet med eld i Norbergs by 1810 och handlingar angående prästrättigheterna 1763, 1810.
 
Se: SE/ULA/11099/P IV/31726Husesyn å ½-hemmanet Näbbgården i Norbergs by. 
Se: SE/ULA/11099/O I a/41801 – 1839Strödda handlingar angående rästgård 1801-1828, kostnadsförslag till reparationer å kyrkoherdebostället 1833, syn å komministerbostället 1834, 1839 och syn å kyrkoherdebostället 1836. 
41827 – 1986Om klockargården. Spridda år. 
Se: SE/ULA/11099/O I a/31832 – 1846Klockarens memorial om befrielse från underhållsskyldighet på klockarebostället 1832. Ekonomisk besiktning av kyrkoherdebostället 1841,syn av kyrkoherdebostället 1846. Ekonomisk besiktning av komministerbostället 1844. Syn av boställsskogen 1846. 
51850 – 1936Och odat. 
61851 – 1983Protokoll vid syner och besiktningar. Spridda år. 
71868 – 1939Om skogen. Spridda år. 
81877 – 1965Arrendehandlingar. Ej alla år. 
91900 – 1990Om Pastorsexpeditionen 1900-1982, spridda år. Om kommittébostället 1902-1990, spridda år. 
101915 – 1985Om församlingshemmet. Spridda år. 
111916 – 1986Om Kyrkoherdebostället. Spridda år. 
121937 – 1944 
131938 – 1945Liggare över prästgårdar och löneboställen. 
141940 – 1959Om skogen. Ej alla år. 
151944 – 1990Arrendehandlingar. 
161945 – 1963 
171960 – 1973Om skogen. Ej alla år. 
181964 – 1985Ej alla år. 
191986Om Församlingshemmet. 
201986 – 1987Om Församlingshemmet. 
211986 – 1987Om Församlingshemmet. 
221986 – 1991Om Församlingshemmet. Innehåller även byggnadskommitténs protokoll 1974-1977, 1986-1989.