Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Flyttningslängder

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11789 – 1806Saknas för åren 1796-1799, 1801. Innehåller även huvudräkenskapsbok för kyrkan 1734-1777 och pålysningsbok 1823-1827. 
21844 – 1849 
31850 – 1864Med anteckningar t o m sept 1865, som skrivits om i B:4. 
41865 – 1895En anteckning från 1895. 
51895 – 1922Med anteckningar från jan-febr 1923, som skrivits om i B:6. 
61923 – 1947Utflyttningslängd 1923-1934 och inflyttningslängd 1923 - 1947-09-11. 
71935 – 1961Utflyttningslängd. Med anteckningar från jan-april 1962, som skrivits om i B:9. 
81947 – 1987Inflyttningslängd fr o m 1947-09-11. 
91962 – 1991Utflyttningslängd t o m 1991-06-30. 
101988 – 1991Inflyttningslängd t o m 1991-06-30.

Serien avslutad.
 
- [H0001]1763 – 1764Se A I:2. För 1764 endast utflyttningslängd. 
- [H0002]1765 – 1774Se A I:3. Utgör särskild avdelning i volymens slut. 
- [H0003]1773 – 1789Se A I:6. För 1789 endast utflyttningsanteckningar. 
- [H0004]1775 – 1777Se även J:1. 
- [H0005]1790 – 1791Se F:1. Endast utflyttningsanteckningar. 
- [H0006]1795 – 1801Se A I:3. Inflyttningslängder 1796, 1799-1800 och utflyttningslängd 1800 saknas. Anteckningarna är införda i själva husförhörslängden uppslag 23-33.