Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Födelse- och dopböcker

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11638 – 1753Med maskinskriven innehållsförteckning. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1638-1752(1753), död- och begravningsbok 1638-1754(1755), "Then Christeliga Församling uthi Tortuna , Västmanlands, Anno D. 1638", avlösningslängd 1751-1757, kyrkokassans utlåningsbok 1773-1778, biskopsvisitationsprotokoll 1686, kyrkoinventarier 1638, 1673, 1702, 1721, notister rörande kyrkan 1576-1747, redogörelser för förbättringar å kyrka och prästgård 1638-1742, bänkdelningslängder 1645, 1752, 1776, längd över gravplatser 1706, anteckningar rörande orgeln 1739, prästgårdsinventarier 1638, 1673, 1696, 1702, syneprotokoll rörande prästgården 1679, 1689, 1702, 1721, handlingar rörande kapellansgården 1689 (syneprotokoll), 1696,
diverse handlingar och anteckningar rörande prästgården 1702, 1720, 1740, 1746-1747, handlingar rörande prästlönen 1687, 1706, 1740, series pastorum 1354-1733, series comministrorum 1638-1788, "Märkliga händelser" 1643-1803, anteckningar rörande märkliga dödfall 1646-1739 och förteckning över klockare, 1700-talet.
 
21753 – 17751753-1774(1775). Innehåller även lysnings- och vigselbok 1753-1774(1775) och lånebok för kyrko- och fattigkassorna 1773-1778. 
31775 – 18511775 - 1851-05-09. 
41841 – 1859Duplett. Innehåller även duplettvigselbok 1841-1859 och duplettdödbok 1841-1859. 
51851 – 1894Fr o m 1851-05-09. 
61895 – 1949 
71950 – 1991T o m 1991-06-30.

Serien avslutad.