Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Övriga handlingar

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11572/P II/11844Insamlingslistor till drabbade efter branden i Häpplinge by den 25/4. 
11751 – 1887Diverse handlingar. Innehåller även sundhetsnämndens protokoll och handlingar 1831-1850, handlingar rörande sockenmagasinet 1751-1821 och handlingar rörande klockare och skollärare 1799-1845. 
21818 – 1884Gångledsbok. 
31844Beskrivning över Tortuna Socken. Upprättad av kyrkoherde Lars Restadius. 
41987Renskrifter av sockenstämmoprotokollen 1774 - 15/4 1816.