bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11834 – 1835Förteckning över kungörelser. 
21829 – 1900Upplästa kungörelser, spridda år. 
31890 – 1931Förteckning över upplästa kungörelser. 
41886 – 1941Prostlådeexpeditioner 1886-1899 samt minnesanteckningar från förskrivningar 1916-1941. 
- [H0001]1627 – 1689Se C:1. Skrivelse från Kungliga Maj:t och konsistorium.
 
- [H0002]1664Se O I a:1. Kungl. Maj:ts brev om frihet från underhåll av sockenstuga och kyrkogårdsmur i moderförsamlingen. 
- [H0003]1831 – 1877Se Tuna L IV a:3. Kvittensbok för kollektmedel m.m. från Tuna pastorat. 
- [H0004]1861Se P II:1. Allmänna kungörelser.