bild
Serie

Räkenskaper för kyrka och församling

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (50 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11654 – 1725Skuldbok 1654-1690. Specialräkning 1654-1725, maj 1706 - sept 1712 saknas. Innehåller även inventarieförteckning
1654 (?), anteckningar om donationer till kyrkan 1654, 1655, 1694 samt kyrkans sexmän och kyrkvärdar 1660, sockenstämmans protokoll 1680-1681.
 
21725 – 1774Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1762-1774. 
31743 – 1785Kladdräkning 1743-1763, 1770-1785. Innehåller även fattigkassans kladdräkning 1770-1785 och utgifter för reparationer i kyrkan m.m. 1781-1790. 
41774 – 1795Specialräkning. Innehåller även fattigkassans special 1774-1795. 
51785 – 1807Kladdräkning. Innehåller även fattigkassans kladd 1785-1807 och anteckningar om kollekter 1801-1806. 
61792 – 1861Skuldbok 1792-1826 och huvudräkning 1792-1861. Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1792-1848 och skuldbok 1803-1826. 
71807 – 1829Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1807-1829 och anteckningar om kollekter 1808-1821. 
81826 – 1864Kyrkokassans skuldbok. Upplagd som dels intresseräkning, dels kapitalräkning 1826-1849 (1850), vilka 1849-1864 förenats. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1826-1850. 
91829 – 1855Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1829-1848. 
101847 – 1853Kyrkokassans kladdräkning. Omfattar inkomstkladd 1848-1853 och utgiftskladd 1847 december - 1853. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1848-1853 och fattigkassans utgiftskladd 1847 december - 1848. 
111853 – 1868Kladdräkning 1853 -- 1868-04-05. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1853 -- 1868-04-05 och fattigkassans utgiftskladd 1864-01-01 -- 1868-04-05. 
121855 – 1870Specialräkning för kyrkokassan. 
131862 – 1878Huvudbok. 
141868 – 1894Specialkladd. 
151878 – 1884Huvudbok. 
161895 – 1932Gåvor vid kyrkliga förrättningar, kollekt bl.a. 
171903 – 1910Förteckning över gåvor vid kyrkliga förrättningar. 
181903 – 1926Specialräkenskaper. 
191927 – 1947Specialräkenskaper. 
201947 – 1962Huvudbok. 
211948 – 1960Specialräkenskaper. 
221961 – 1963Kassabok. 
231964 – 1966Huvudbok. 
241964 – 1967Kassadagbok. 
25Vakant. 
261967 – 1969Huvudbok. 
271969 – 1972Kassadagbok. 
281970 – 1971Huvudbok. 
29Vakant. 
301973 – 1977Kassadagbok. 
311977 – 1982Fördelningskort. 
321962 – 1983Bokslut. 
331978 – 1981Kassadagbok. 
341982 – 1985Kassadagbok, t o m 1985-06-06. 
351985 – 1988Kassadagbok 1985-06-10 -- 1988-07-07. 
361983 – 1987Fördelningskort. 
371988 – 1992Fördelningskort. 
381988 – 1991Kassadagbok. 
391991 – 1993Kassadagbok. 
401994Kassadagbok. 
411993 – 1994Fördelningskort. 
421984 – 1995Bokslut. 
431996 – 1997Bokslut. 
441998 – 1999Bokslut. 
- [H0001]1654 – 1690Se L I a:1.Skuldbok 1654-1690 (?).
 
- [H0002]1750 – 1754Se K I:1. Skuldbok 1750(?)-1754. 
- [H0003]1763 – 1770Se L III:1. Kyrkokassans kladd. 
- [H0004]1770 – 1792Se Tuna L I a:4. Kyrkokassans huvudräkning t o m 1792-04-30..
 
- [H0005]1785 – 1793Se Tuna L I a:5. Kyrkans skuldbok. 
- [H0006]1947 – 1963Se L V:9. Huvudbok för pastoratskassan.