bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Vansö kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11822 – 1911Spridda år. Innehåller även bilagor till födelse- och dopböckerna 1823-1901, spridda år, till konfirmationsböckerna 1872-1900, ej alla år, och till död- och begravningsböckerna 1862-1900, spridda år. 
21916 – 1926Efter gallring kvarvarande bilagor. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till födelse- och dopböckerna 1920-1967, spridda år, och ej gallringsbara bilagor 1970-1991.

Fortsättning i serierna H VII a-b.