För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Vansö kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11677/K I/11666 – 1825Series pastorum 1666-1766. Sries vice pastorum 1666-1736. Series comministrorum 1666-1825. Avskrifter av två av prästeståndets skrivelser till Kungl maj:t 1740t. 
Se: SE/ULA/11677/K I/51855Protokoll vid sammanträde med hållskjutsskyldige. 
11777 – 1895,odatHandlingar angående skogar och allmänningar 1777-1778 och odat.
Handlingar angående vägar 1782, 1854-1858, 1894-1895.
Kontrakt angående husbehovsbränningsarrende 1787.
Kungliga kammarkollegi i utslag angående bärgningsskyldighet vid av Vansöbor arrenderade hovstallängar 1812.
Borgensförbindelse för klockare 1824.
Instrument över laga skifte i Brännårby by 1832.
Strödda kungörelser 1871, 1895.
Formulär till tacksägelse efter avlidna, odat.
Förteckning över kungliga förordningar 1802.
Bouppteckningskoncept 1870, gäller fattighjonens egendom, som efter deras död skulle tillfalla fattigkassan.
 
21789 – 1862Sockenmagasinets handlingar. 
31810 – 1870Protokoll vid bolagsstämmor med sockenmagasinsintressenter. 
41810 – 1865Sockenmagasinets räkenskaper. 
51812 – 1826Sockenmagasinets skuldbok, 
61895 – 1965Fyrktalslängder 1895-1909. Strödda handlingar.