Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00–22.00.   
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.

Villberga kyrkoarkiv

Serien består av:
- Faderskapserkännanden.
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn.
- Arvsrättsförklaringar.
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
- I utlandet utfärdade bilagor.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11968 – 1991