Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11692/N I/11685 – 1705Husesyner i prästgården. 
11754 – 1829Skifteshandlingar rörande prästgården.
Skifteshandlingar i original och avskrift 1754, 1758.
Beskrivning till storskifteskarta över Råsta by 1758.
Instrument över laga skifte å den s.k. Backa och Mälby Lilläng 1829.
Innehåller även (tillsammans med avskrifterna av skifteshandlingar)
en odaterad förteckning på kyrkans prydnader efter 1762.
 
21813 – 1829Husesyner å kyrkoherdebostället 1813, 1827.
Innehåller även inventering av forntida minnesmärken 1829.
 
31835 – 1849Handlingar rörande kyrkoherdebostället.
Innehåller även ordning rörande pastoralvården 1840 och
handling angående prästval 1831.
 
41854 – 1875Syner av prästboställen 1854-1873. Ägoutbyte mellan prästgård
och by 1856-1867 och mellan prästgård och klockarboställe 1864-1865.
Innehåller även handlingar rörande prästval 1853-1857,
bänklängd 1867, handlingar rörande prästerskapets
löneförmåner 1869 borgensförbindelse för organist 1865.
 
51894 – 1962Om skogen 
61895 – 1967 
71897 – 1971Arrendehandlingar 
81918 – 1980