Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser, resolutionser m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11546 – 1752Inb. 1546, 1722-1752
Skrivelser från Kungl. Maj:t,dom-
kapitlet, kontraktsprost m.fl. i
avskrift. Lev. 67/1962
Anm.: Avskrift från 1700-talet
av Gustav Vasas brev ang,förbud
mot gästning i Hamrånge prästgård
1546-02-23.
Inneh.även:
Räkenskaper för kollekt 1769-1770.
 
21694 – 1895Kapsel. (1694)1739-1895
Skrivelser
Lev. 67/1962
Anm.: Volymen omf. 1 band samt
lösa handl. Innehållsförteckning
i bandet.
Inneh. även:
Handl. ang. Skollärartjänster och
skolhusbyggnader 1826-1894.
Handl. ang. Prästval 1751,1753,
1760,1770,1785,1786,1804,1810,
1824,1862,1870,1873-1876,1880,
1888,1893.
Handl. ang. Ordning vid visitationer i ärkestiftet 1872.
Bänkdelningslängder 1775,1785,1815,1821,1829,1834,1842.Handl.ang. Invigning
av utvidgad
begravningsplats 1876.
Handl.ang. Vederlagsspannmål 1694, 1825.
Resolutioner ang. Prästbordets skogar 1870,1881.
Donationshandl. 1808,1867,1882 m.m.
 
- [H0001]1731 – 1819Skrivelser, resolutioner och
utslag m.m.
Se H I: 1
Anm.: Inehållsregister i fascikeln.
 
41752 – 1759Kapsel.(1752),1754-1759
Kungörelser, skrivelser från Kungl.Maj:t länsstyrelsen m.fl.
Lev. 87/1973
 
31752 – 1797Kapsel. 1752,1795,1797.
Skrivelser från Kungl.Maj:t domkapitel, kontraktsprost m.fl.
i avskrift.
Lev. 67/1962
Inneh.även:
Visitationsprot. 1758,1762,1766,1770,1773,1776,1779,1787,1795,1842,1854.
Protokoll vid kassainventeringar o. ekonomiska besiktningar 1769,
1804,1806,1811,1815,1823,1826,1829,1837,1841.
Inventarieförteckningar 1769,
1795-1828,1830-t.-1862.
 
51760 – 1765Kapsel. Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
61766 – 1774Kapsel. Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
71775 – 1781Kapsel.Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
81782 – 1788Kapsel. Kungörelser,skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm. Delvis tryckta.
 
91789 – 1804Kapsel. Kungörelser, skrivelser
Lev. 87/1973
Anm.: Huvudskligen länskungörelser. Delvis tryckta.
Lucka 1791-1797.
 
101805 – 1812Kapsel. Kungörelser, skrivelser
Lev. 87/1973
Anm.: Huvudsakligen länskungörelser. Delvis tryckta.
 
111813 – 1858Kapsel.1813-1815,1855-1858,u.å. Kungörelser m.m.
Lev. 87/1973
Anm.: Lucka 1816-1854.
Delvis tryckta länskungörelser.
 
121895 – 1916Kapsel. Skrivelser
Lev. 67/1962
Anm.: Innehållsförteckning i
volymen.
Inneh. även:
Handl. ang. Skoltomter o. Andra
handl.rör.Skolväsendet 1898-1904
Handl. ang. Prästval 1909.
Hndl. ang. kyrkogårdens utvidning
1900.
Handl. ang. Klockstapeltomten
1912 (kart-nr 276)
Handl. ang. Förslag om ändrad kyrklig indelning 1909
Handl. ang. Lönereglering för prästerskapet 1915.
Handl. ang. Arbetsordning för prästerskapet 1916 m.m.