Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Helga Trefaldighets församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/038002000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/038002000
TidEj daterad

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadFjärde fögderi (C-län)SE/030399003Fögderi / stad17201878
ÖverordnadTredje fögderi (C-län)SE/030399011Fögderi / stad18791885
ÖverordnadUppsala läns mellersta fögderiSE/030399001Fögderi / stad18861917
ÖverordnadTiunda fögderiSE/030399007Fögderi / stad19181946
ÖverordnadUppsala stadSE/030399009Fögderi / stad19471966
ÖverordnadUppsala fögderiSE/030399000Fögderi / stad1967
ÖverordnadVaksala häradSE/153006300Härad / stad / skeppslag
ÖverordnadBondkyrko kommunSE/038000004Kommun / stad18631946
ÖverordnadUppsala stadSE/038000003Kommun / stad19471970
ÖverordnadUppsala kommunSE/038000000Kommun / stad1971
ÖverordnadUpplands regemente 03SE/4030000001003Militär indelning
ÖverordnadLivregementets dragoner 03SE/4030000001004Militär indelning

---------- INLEDNING: -------------------
Förr även Bondkyrka, -1961 Heliga
Trefaldighet, 1962- Helga Trefal-
dighet. 1544 införlivat Sankt Per,
därefter utbrutet Uppsala (domkyr-
ko), 1974-01-01 utbrutet Gottsunda.

---------- PASTORAT ---------------------
-1922 Helga Trefaldighet
1923-1961 Helga Trefaldighet och Börje
1962- Helga Trefaldighet

---------- KONTRAKT ---------------------
-1937 Uppsala domprosteri
1938-1961 Domprosteriet och Vaksala
1962- Uppsala
1989- Uppsala

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
1963- Uppsala

---------- STIFT ------------------------
Uppsala ärkestift
1989- Uppsala

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1878 Fjärde
1879-1985 Tredje
1886-1917 Uppsala läns mellersta
1918-1946 Tiunda
1947-1966 Uppsala stad (under uppbörds-
väsendet)
1967- Uppsala

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Ulleråkers härad

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1946 Ulleråker
1947-1964 Uppsala stad (under polis-, åkla-
gar- och utsökningsväsendet)

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Uppsala

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Uppsala

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Uppsala

---------- LÄN --------------------------
1634- Uppsala

---------- HÄRAD ------------------------
Vaksala

---------- TINGSLAG ---------------------
-1903 Vaksala härad
1904-1946 Tiunda
1947-1970 Uppsala stad (under rådhusrätten)

---------- DOMSAGA ----------------------
1680-1714 se Bälinge
1715-1926 Uppsala läns mellersta
1927-1946 Uppsala läns södra
1947-1970 Uppsala stad (under rådhusrätten)
1971- Uppsala


---------- KOMMUN -----------------------
1863-1946 Bondkyrko
1947-1970 Uppsala stad
1971- Uppsala

---------- MILITÄR INDELNING ------------
UPPLANDS REGEMENTE, Bälinge
(Uppsala) kompani
-1791 LIVREGEMENTET T HÄST, Norra
Upplands kompani,
1791-1815 LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄKÅR,
Norra Upplands skvadron
1815-1834 LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER)
Norra Upplands skvadron
Uppsala skvadron
1834- LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER)