Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Stora Tuna församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/208171000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/208171000
TidEj daterad

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadSäters läns fögderiSE/200299006Fögderi / stad17201880
ÖverordnadKopparbergs fögderiSE/200399007Fögderi / stad18811885
ÖverordnadFalu fögderiSE/200399000Fögderi / stad18861945
ÖverordnadBorlänge fögderiSE/200299000Fögderi / stad1946
ÖverordnadStora Tuna kommunSE/208100003Kommun / stad18631970
ÖverordnadBorlänge kommunSE/208100000Kommun / stad1971
ÖverordnadDalregementet 20SE/4200000000001Militär indelning

---------- INLEDNING: -------------------
Tidigare Tuna, åtminstone från mit-
ten av 1700-talet Stora Tuna. Me-
deltiden utbrutet Aspeboda som ka-
pellag, 1400-talets slut utbrutet
Silvberg, 1604 överfört Aspeboda
kapellag till (Stora) Kopparberg,
1633 utbrutet Enbacka kapellag (nu
Gustafs), 1636 utbrutet Dalsby
fjärding (Säters landsförsamling,
kapellag från 1500-talet), 1647 ut-
brutet Amsbergs kapellag (senare
församling), 1929 Amsberg betraktad
som införlivad, 1929-01-01 indelad
i två kbfd: Stora Tuna kbfd samt
Borlänge och Domnarbets kbfd (nu
Borlänge kbfd).
Benämndes Tuna till slutet av 1700-
-talet, i jordeboken till 1805.
Kapellag: 1) Aspeboda: från medel-
tiden till omkring 1609 (se Aspebo-
da), 2) Dalsby fjärding, 1500-talet
-1636 (se Säters landsförsamling),
3) Silvberg, från 1627, eget pasto-
rat 1868, 4) Enbacka 1633-1777 (se
Gustafs), 5) Amsberg från 1647,
senare kapellförsamling, betrakta-
des som upphörd 1929. Stora Tuna
omfattar från 1929 kyrkobokförings-
distrikten Stora Tuna och Borlänge
(det senare benämnt Borlänge och
Domnarvet 1929-1943).
Inom församlingen även Borlänge
municipalsamhälle 1891-1897,

köping 1898-1943 samt del av Dom-
narvets municipalsamhälle (jfr
Amsberg) 1925-1943, förenades med
Borlänge köping till Borlänge stad
1944-1970.

---------- PASTORAT ---------------------
-1961 Stora Tuna
1962- Stora Tuna och Torsång

---------- KONTRAKT ---------------------
Stora Tuna

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
1971- Stora Tuna och Torsång

---------- STIFT ------------------------
Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1881 Säters län -1881-09-30
1881-1885 Kopparberg, 1881-10-01-
1886-1946 Falun -1946-06-30
1946- Borlänge 1946-07-01-

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1881 Stora Tuna -1881-09-30
1881-1917 Stora Tuna Utombrodel 1881-10-01-
1881-1917 Stora Tuna Ovanbrodel 1881-10-01-

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1928 Stora Tuna Utombrodel
1918-1928 Stora Tuna Ovanbrodel
1929-1943 Domnarvet (omfattar Borlänge köping
och Domnarvets kommun)
1929-1957 Stora Tuna
1944-1964 Borlänge (omfattar från 1944 Bor-
länge stad, från 1958 även Stora
Tuna upphörda distrikt)

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Borlänge

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Borlänge

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Borlänge

---------- LÄN --------------------------
1631-1635 Kopparberg (Ovanbrodelen)
1631-1635 Säter (Utombrodelen)
1636-1640 Kopparberg
1641-1646 Säter
1647- Kopparberg

---------- HÄRAD ------------------------
-

---------- TINGSLAG ---------------------
-1888 Tuna, senare benämnt Stora Tuna
och Gustafs
1889-1970 Falu domsagas södra

---------- DOMSAGA ----------------------
1687-1857 Östra
1858- Falun

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1970 Stora Tuna
1971- Borlänge

---------- MILITÄR INDELNING ------------
DAL-REGEMENTET
Gagnefs Kompani
Extra Soldat-Roteringen
DALREGEMENTET, Överstelöjtnantens
(Gustafs och Gagnefs) kompanier