Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Volym

[Handlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.]

Hamrånge kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010062/O I/- [H0006]
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/z94SoZzJQr3bdJcA5PnGX1
Datering
19001916(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningHandlingar angående kyrka m.m.
Se J: 12
Inneh: (numren inom()= akt-
numren i vol. J: 4).
Handl. ang. kyrkogårdens utvidgning 1900 (128).
Handl. ang. klockstapeltomten i
Berg 1912 (146) med dels Karta
öfver klockstapelåkern inom Bergs
by, delvis kopierad från byns laga skiftes karta 1912 av Rich.
Andre'n; (nr276) dels karta öfver
de till socknen hörande platser
inom Bergs by såsom dessa platser
äro utmärkta dels å storskiftes-
kartan dels å laga skifteskartan
till Bergs by utdragen i länets
lantmäterikontor år 1912 af Magnus Hofre'n.
Kartorna överförda till kartsamlingen nr 275 resp.276.
Utslag ang. förslag till ändrad
kyrklig indelning 1909 (141).
Utslag ang. tillsättning av
komministertjänst med ändring
i lönevillkor m.m. 1909 (142)
Resolution ang. lönereglerning
för prästerskapet 1915 (147 1/2).
Fastställelse av arbetsordning för prästerskapet 1916 (147 3/4, 148).