Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[Handlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.]

Hamrånge kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010062/O I/- [H0006]
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/z94SoZzJQr3bdJcA5PnGX1
Datering
19001916(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningHandlingar angående kyrka m.m.
Se J: 12
Inneh: (numren inom()= akt-
numren i vol. J: 4).
Handl. ang. kyrkogårdens utvidgning 1900 (128).
Handl. ang. klockstapeltomten i
Berg 1912 (146) med dels Karta
öfver klockstapelåkern inom Bergs
by, delvis kopierad från byns laga skiftes karta 1912 av Rich.
Andre'n; (nr276) dels karta öfver
de till socknen hörande platser
inom Bergs by såsom dessa platser
äro utmärkta dels å storskiftes-
kartan dels å laga skifteskartan
till Bergs by utdragen i länets
lantmäterikontor år 1912 af Magnus Hofre'n.
Kartorna överförda till kartsamlingen nr 275 resp.276.
Utslag ang. förslag till ändrad
kyrklig indelning 1909 (141).
Utslag ang. tillsättning av
komministertjänst med ändring
i lönevillkor m.m. 1909 (142)
Resolution ang. lönereglerning
för prästerskapet 1915 (147 1/2).
Fastställelse av arbetsordning för prästerskapet 1916 (147 3/4, 148).