bild
Serie

Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/C/11730 
Se: SE/ULA/11712/L I a/21660 – 1677Spridda år. 
Se: SE/ULA/11712/L I a/31738 – 1743 
Se: SE/ULA/11712/O I a/21818 – 1831Utdrag ur sockenstämmans protokoll 1818 och 1831. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/41689 
11754 – 1783Sockenstämmans protokoll. Saknas för åren 1755, 1758, 1760-1761 och 1764-1765. Med register i slutet av volymen. Protokoll vid sockenstämmor med fullmäktige från Karbenning 1768-01-24, 1768-02-07 och 1770-01-28. Protokoll vid sammanträden med sexmännen 1768-1769. Mur- och byggmästaren J.H. Walmstedts kontrakt 1768-04-06 med Västerfärnebo församling angående kyrko- och tornbyggnad. Förteckning över personer som fått undsättningsmjöl 1757. Innehåller även kyrkorådets protokoll 1755-1783, protokoll vid sammanträden med kyrkorådet, församlingens fullmäktige och sexmännen 1768-1770, protokoll vid sammanträde med kyrkorådet och deputerade från Karbenning 1769-12-10. 
21783 – 1792Sockenstämmans protokoll. Med register i slutet av volymen. Innehåller även kyrkorådets protokoll 1783-1789 och 1791-1792. 
31793 – 1825Sockenstämmans protokoll. 
41826 – 1836Sockenstämmans protokoll. 
51836 – 1845Sockenstämmans protokoll. Innehåller även sockennämndens protokoll 1843-10-31. 
61845 – 1852Sockenstämmans protokoll. 
71853 – 1862Sockenstämmans protokoll. Innehåller även kyrkostämmans protokoll 1863-1872.