Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jord

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/O I a/91862 – 1867Handlingar angående organistbostället Forssby 1862 och 1867. 
11666Se pergamentsbrevssamlingen. Fastebrev rörande 4 örtugaland i Berg. Pergamentsbrev försett med 2 sigill med avskrift.
 
21589 – 1767Handlingar angående kyrkliga boställen, kyrklig jord m.m. Register i slutet av volymen.
Innehåller även förlikningsdom mellan Västerfärnebo och Fläckebo socknar 1736-10-14 angående vattenuppdämning vid Svanå bruk, Kungl Maj:ts stadfästelse 1751-04-19 av träffad överenskommelse mellan Västerfärnebo och Karbennings socknar angående inrättande av ett spannmålsmagasin. Original och avskrifter.
 
31873 – 1959Ekonomiska besiktningar och synepunkter, spridda år. 
41880 – 1965Spridda år. 
51903 – 1960Om skogen 1903-1945, spridda år. Arrendekontrakt 1917-1960. Om täckdikning 1926-1949, ej alla år. 
61957 – 1987Om församlingsgården, ej alla år.